CAPS: Graad 10: Week 1: Die belangrikheid van selfvertroue

R65.00

Studente moet die waarde van selfvertroue kan begryp,
hul eie sterk- en swakpunte kan raaksien, en
tegnieke ontdek en ontwikkel om hul selfvertroue te verbeter.

Description

Bespreking:

Betrek dan studente by ‘n bespreking oor selfvertroue. Vra hulle om hul gedagtes te deel oor wat
selfvertroue vir hulle beteken en hoe dit hul lewens kan beïnvloed. Moedig studente aan om persoonlike ervarings te deel waar hulle selfversekerd gevoel het en hoe dit hulle gehelp het. Dit sal ‘n
veilige en oop omgewing skep vir studente om hulself uit te druk.

Identifisering van sterk- en swakpunte:

Selfvertroue hou nou verband met ‘n mens se selfbewustheid. Om studente te help om hul selfvertroue op te bou, moet hulle hul sterk- en swakpunte identifiseer. Verdeel die klas in groepe en vra
hulle om hul sterk- en swakpunte te lys. Hierdie aktiwiteit sal studente nie net help om hul positiewe
eienskappe te herken nie, maar ook gebiede waar hulle kan verbeter.

Rolspel:

Rolspel is ‘n effektiewe manier om studente te help oefen en hul selfvertroue op te bou. Ken verskillende scenario’s aan groepe studente toe, soos om ‘n aanbieding te doen, hulp te vra of teen ‘n
boelie op te staan. Vra studente om die scenario’s uit te voer en bespreek dan hoe hul gedrag en
houding hul selfvertroue kan beïnvloed.

Positiewe bevestigings:

Leer studente die krag van positiewe bevestigings. Vra hulle om positiewe bevestigings neer te skryf
en dit hardop vir hulself te sê. Dit sal hulle help om ‘n positiewe selfbeeld te ontwikkel en hul selfvertroue te verbeter.
Nadenke:
Om die les af te sluit, vra studente om na te dink oor wat hulle oor selfvertroue geleer het. Hulle kan
‘n kort joernaalinskrywing skryf of hul gedagtes in ‘n groepbespreking deel. Moedig hulle aan om
klein doelwitte vir hulself te stel om aan hul selfvertroue te werk.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

No more offers for this product!

Shipping Policy

Making use of Classroom101 content

  • No material hosted on Classroom101 may be reproduced without consent from Classroom101 or the concerned vendor. This includes but is not limited to images, articles and links.
  • Vendors may have different terms of use for making use of their products (such as copying a worksheet for a classroom).
  • Classroom101 does not take responsibility for any damage caused by products downloaded from the Classroom101 website such as malware.
  • It is the responsibility of the user to ensure that they have the appropriate software to open and to make use of the products sold on Classroom101.

Refund Policy

There is no refund available as this is a digital product.